417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Λοιπά Τμήματα

 

Αποτελούν σημαντικό κομμάτι του Νοσοκομείου. Η λειτουργία τους συνδράμει ουσιαστικά στην προσφερόμενη από το Ίδρυμα παροχή υπηρεσιών υγείας, στην αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών, καθώς και στην πρωτοποριακή σε πολλές περιπτώσεις ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος.