417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

(Παλαιά Πτέρυγα, 3ος Όροφος)
Δύναμη Κλινικής: 07 Κλίνες
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του NIMTΣ είναι μια πολυδύναμη Μ.Ε.Θ. η οποία λειτουργεί από το 2000.

Η ΜΕΘ διαθέτει τον απαραίτητο χώρο και τον απαραίτητο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών. Συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό με τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες.

 

Κλινική Δραστηριότητα:

Στη ΜΕΘ εισάγονται και νοσηλεύονται ασθενείς που χρήζουν στενής παρακολούθησης ή / και υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών τους, προερχόμενοι από κλινικές του νοσοκομείου και από το ΕΚΑΒ.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Καθημερινή πρωινή συνάντηση – ενημέρωση για τα περιστατικά.

Καθημερινή επίσκεψη των ιατρών.

Παρακολούθηση – Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου είναι δυνατή η εφαρμογή των εξής τεχνικών:

Διασωλήνωση τραχείας.

Εφαρμογή Επεμβατικού και Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού.

Καθετηριασμός αρτηριών, κεντρικών φλεβών και πνευμονικής αρτηρίας.

Τοποθέτηση και διατήρηση προσωρινού καρδιακού βηματοδότη.

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Παροχέτευση υπεζωκώτα.

Θεραπευτική και διαγνωστική βρογχοσκόπηση.

Κρικοθυρεοειδοτομή.

Διαδερμική τραχειοστομία.

Συνεχής υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας αιμοδιήθηση.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα και συνεχής παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών.

Συνεχής μέτρηση και παρακολούθηση αιμοδυναμικών παραμέτρων, κορεσμού μικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο και εξωαγγειακού πνευμονικού ύδατος με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.

Διαθωρακικό και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδίας, υπερηχογράφημα θώρακος και κοιλίας, και αγγείων, καθώς και διακρανιακό υπερηχογράφημα.

Επίσης, όλο το 24ωρο είναι δυνατή η μέτρηση γαλακτικού οξέος, ηλεκτρολυτών, γλυκόζης, αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη αίματος και η ανάλυση των αερίων αίματος, καθώς και η μέτρηση καρδιακής τροπονίνης, μυοσφαιρίνης, D-διμερών, και Pro-BNP.

 

Εκαίδευση Ιατρών:

Ειδικευόμενοι ιατροί, Αναισθησιολογίας και Παθολογίας εκπαιδεύονται στη ΜΕΘ, επί 3-6 μήνες στα πλαίσια της ειδικότητά τους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι ειδικευόμενοι ιατροί απασχολούνται αποκλειστικά στη ΜΕΘ και μετέχουν στις κλινικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος υπό την επίβλεψη των ειδικών ιατρών της ΜΕΘ.