417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Τμήμα Υπερήχων Καρδιάς

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ

(Παλαιά Πτέρυγα, Ενωτικός Διάδρομος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288689 (ραντεβού), 210-7288655 (Test κοπώσεως)

 

Στο Τμήμα Υπερήχων Καρδίας διενεργούνται σημαντικές εξετάσεις που αφορούν στο διαγνωστικό κομμάτι της καρδιολογίας όπως:

  • Υπέρηχοι καρδίας.
  • Test κοπώσεως.
  • Ηolter ρυθμού.
  • Διοισοφάγειος υπέρηχος καρδίας.
  • Stress echo.

Όλες οι εξετάσεις διενεργούνται κατόπιν ραντεβού.
Συγκεκριμένα:
Οι Υπέρηχοι καρδίας, κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή
Τα Test κοπώσεως, κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή
Οι Διοισοφάγειοι υπέρηχοι καρδίας, κάθε Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή

Λειτουργεί επίσης και απογευματινό ιατρείο.
Ωράριο λειτουργίας απογευματινού ιατρείου:
Δευτέρα και Τετάρτη: 18:00-20:00
Τρίτη και Πέμπτη: 17:00-20:00