417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Χωρίς κατηγορία

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022_ΩΝΚΘΟΡΛ0-ΕΘΧ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022_ΨΣΚΛΟΡΛ0-ΔΨΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022_ΨΞ2ΣΟΡΛ0-ΥΒ9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΣ 2022_Ψ72ΤΟΡΛ0-Α0Κ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022_ΨΜΦ4ΟΡΛ0-65Ξ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022