417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ “ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ”, μετά τη διενέργεια της Συνέντευξης για μία (01) θέση Επιμελητή Β στο ΝΙΜΤΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ(01) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΙΜΤΣ