417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Εργαστήρια

Εργαστηριακός Τομέας του Ιδρύματος συνδράμει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων και στην αποτελεσματική παρακολούθηση των ασθενών, καθώς αποτελείται από διάφορα εργαστήρια στα οποία διενεργείται ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων, βασικών και ειδικών.

Τα εργαστήρια που λειτουργούν στο ΝΙΜΤΣ είναι τα εξής:

Εργαστήρια

Τηλέφωνα

Ανοσολογικό

210-7288383

Αιματολογικό

210-7288477

Βιοχημικό

210-7288457

Κυτταρολογικό

210-7288194

Μικροβιολογικό

210-7288455

Παθολογοανατομικό

210-7288 357

Σταθμός Αιμοδοσίας

210-7288467