417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διαδικασία Εξόδου

Εξιτήριο: Ο νοσηλευόμενος κατά την έξοδο του από το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον ιματισμό του στην Προϊσταμένη της κλινικής και να παραλάβει το εξιτήριο του από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών μετά τις 13:00.

 

Αναρρωτική Άδεια: Σε περίπτωση νοσηλευόμενων Αξιωματικών που λαμβάνουν αναρρωτική άδεια, το εξιτήριο παραλαμβάνεται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών, αφού συνεδριάσει η επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του νοσοκομείου.

 

Οι ασθενείς που έχουν παραδώσει το Βιβλιάριο Υγείας τους στο ΓΡΑ.ΠΕ.Τ. να φροντίζουν για την έγκαιρη αναζήτησή του.