Κλινικές

Οι Κλινικές του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ είναι στελεχωμένες με Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό και μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς παθολογικής και χειρουργικής φύσεως. Διακρίνονται σε:

1. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


 • Α' Παθολογική Κλινική.
 • Β' Παθολογική Κλινική.
 • Γ' Παθολογική Κλινική.
 • Νευρολογική Κλινική.
 • Νεφρολογική Κλινική.
 • Πνευμονολογική Κλινική.
 • Ρευματολογική Κλινική.
 • Γαστρεντερολογική Κλινική.

2. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


 • Α' Χειρουργική Κλινική.
 • Β' Χειρουργική Κλινική.
 • Νευροχειρουργική Κλινική.
 • Οφθαλμολογική Κλινική.
 • Ορθοπεδική Κλινική.
 • Ουρολογική Κλινική.
 • Πλαστική Κλινική.
 • Ω.Ρ.Λ Κλινική.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


 • Καρδιολογική ΜΕΘ.
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.