417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Βιβλιοθήκη

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι: 08:00 – 14:00