417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

"Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον ασθενή μου"

Η ευρωπαική εκστρατεία ενημέρωσης “Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον ασθενή μου” απευθύνεται σε κλινικούς ιατρούς που στο πλαίσιο της ιατρικής πράξης έχουν τη δυνατότητα παραπομπής σε ιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολίες.

 

Ακολουθεί ενημερωτικό υλικό δομημένο σε 7 ερωτήματα:

 

Εάν έχω ήδη καταλήξει σε διάγνωση, υπάρχει επιπλέον όφελος από μια ακτινολογική εξέταση;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_1_gr.pdf

 

Θα μπορούσε ο ασθενής μου να κάνει και άλλη ακτινολογική εξέταση αν έχει κάνει μια πρόσφατα;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_2_gr.pdf

 

Να παραπέμψω τον ασθενή μου σε ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία αν μπορεί να γίνει άλλη εξέταση χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_3_gr.pdf

 

Γνωρίζει ο ασθενής μου ότι η αξονική τομογραφία δεν είναι ακίνδυνη;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_4_gr.pdf

 

Πώς εξασφαλίζω ότι ο ασθενής μου θα κάνει την πιο κατάλληλη απεικονιστική εξέταση;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_5_gr.pdf

 

Γιατί είναι σημαντικό να ρωτάω αν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_6_gr.pdf

 

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν παραπέμψω ένα παιδί για απεικονιστική εξέταση;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_7_gr.pdf