417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Προϋπολογισμοί

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΣ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022