417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Οδοντιατρείο Φρουράς

Το Οδοντιατρείο Φρουράς Λάρισας υπάγεται διοικητικά στην 1η Στρατιά, εδράζει στο κέντρο της πόλης, πλησίον της πλατείας Ταχυδρομείου και εξυπηρετεί τους  δικαιούχους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διαταγές.

 

Τηλ Επικοινωνίας: 2410-993561.