417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Συνεδρίαση ΔΣ ΝΙΜΤΣ

Πρώτο ΔΣ ΝΙΜΤΣ, μετά την ανάληψη καθηκόντων του Προέδρου ΔΣ, Ταξίαρχου ε.α Δημήτριου Χατσίκα