417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Φαρμακείο Φρουράς

Το παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Φρουράς Αθηνών (ΣΦΑ) που στεγάζεται στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας εξυπηρετεί τους δικαιούχους που προβλέπονται στο ΦΕΚ 1346Β/2012

 

Τηλ Επικοινωνίας: 2410-993732

Fax: 2410-993733