417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Ενημέρωση - Άρθρα

 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ

DORELLO

ΑΙΘΟΥΣΑΙΑ ΣΒΑΝΝΩΜΑΤΑ

ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΤΡΑΥΜΑ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ

ΦΛΟΙΩΔΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ