417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διεθνείς Συνεργασίες

Για να δείτε τις Διεθνείς Συνεργασίες, πατήστε εδώ.