ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Αλλεργιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο από τις 29/1/20 αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω αδυναμίας κάλυψης προσωπικού σε συστηματική βάση.