Ορκωμοσία Ιατρικού Προσωπικού

Την Τετάρτη 02 Ιαν 2020, παρουσία του Γενικού Δντή - Συντονιστή, του Δντή Αναισθησιολογικού και άλλου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ, ορκίστηκε νέα Ιατρός (κλάδου ΕΣΥ), με ειδικότητα Αναισθησιολόγου.
Η λιτή τελετή έλαβε χώρα στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
Ευχόμαστε στη νέα Ιατρό καλή επιτυχία στο έργο της.
Η ενίσχυση του Νοσοκομείου σε Ιατρικό προσωπικό θα συνεχιστεί.

Συνημμένα: