ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τα υποκαταστήματα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά λόγω διενέργειας απογραφής Γ΄ τετραμήνου 2019.

Τα υποκαταστήματα θα λειτουργήσουν ξανά για το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
(Προβάλλετε το συνημμένο).

Συνημμένα: