ΗΚΕΛΥ - Αλλαγή URL

Σας ενημερώνουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ), από την 1η Αυγούστου 2019 η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ – Ηλεκτρονικά Ραντεβού), θα γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekelynimts.opsyed.army.gr/ .