ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κοινοποιείται πίνακας με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα υποκαταστήματα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά λόγω διενέργειας απογραφής Β΄ τετραμήνου 2019.

Τα υποκαταστήματα θα λειτουργήσουν ξανά για το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα.