ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ 02 ΜΑΪ 19 ΕΩΣ 09 ΜΑΪ 19
401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ 23 ΑΠΡ 19 ΕΩΣ 30 ΑΠΡ 19
ΓΕΣ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΑΠΑΓΟΥ») ΑΠΟ 02 ΜΑΪ 19 ΕΩΣ 08 ΜΑΪ 19
Ε.Κ.Ε.Μ.Σ. ΑΠΟ 02 ΑΠΡ 19 ΕΩΣ 07 ΜΑΪ 19
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ 22 ΑΠΡ 19 ΕΩΣ 30 ΑΠΡ 19
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ 02 ΜΑΪ 19 ΕΩΣ 07 ΜΑΪ 19
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΠΟ 02 ΜΑΪ 19 ΕΩΣ 06 ΜΑΪ 19
ΛΑΡΙΣΑ (404 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΑΠΟ 02 ΜΑΪ 19 ΕΩΣ 09 ΜΑΪ 19
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΚΩΤΤΑ») ΑΠΟ 22 ΑΠΡ 19 ΕΩΣ 30 ΑΠΡ 19
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ) ΑΠΟ 02 ΜΑΪ 19 ΕΩΣ 09 ΜΑΪ 19
ΞΑΝΘΗ (212 ΚΙΧΝΕ) ΑΠΟ 30 ΑΠΡ 19 ΕΩΣ 06 ΜΑΪ 19
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (216 ΚΙΧΝΕ) ΑΠΟ 30 ΑΠΡ 19 ΕΩΣ 06 ΜΑΪ 19

ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΝΑ, ΝΝΚ & ΝΝΣ) ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03 ΜΑΪΟΥ 19 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΡΙΟΥ

Συνημμένα: