ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 15 Απρ 19 έχει προγραμματισθεί η μετάβαση του ΟΠΣΥΕΔ σε νέα υποδομή.

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και τους Λήπτες Υγείας ότι τα Ηλεκτρονικά Ραντεβού θα τεθούν εκτός λειτουργίας από τη 12:00 μέχρι πέρατος της διαδικασίας μετάβασης (και εκτός ωραρίου αν απαιτηθεί). Ως εκ τούτου, η διαδικασία των ραντεβού, με κάθε τρόπο, θα είναι ανενεργή κατά τις ώρες αυτές (Ηλεκτρονικά, Τηλεφωνικά, φυσική Παρουσία).