ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 05/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ INFINITY, ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ LUNAR DPX ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Γ’ COUNTER