ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2018 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ