Υποδιευθυντής

Υποδιευθυντής του Νοσοκομείου ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός Υγειονομικού, ο οποίος αντικαθιστά το Γενικό Διευθυντή κατά την απουσία του. Αρμοδιότητα του Υποδιευθυντή είναι να συνεπικουρεί στο έργο του Γενικού Διευθυντή, ως άμεσος βοηθός του, φροντίζοντας για την ακριβή εκτέλεση των διαταγών του και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Ιδρύματος.

Από τις 17/11/2016 χρέη Υποδιευθυντή έχει αναλάβει ο Σχης (ΥΙ) Βίλλιας Κωνσταντίνος.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288175

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: subdirector-nimts@army.gr