Υποδιευθυντής

Υποδιευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή ανώτερος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του.

Από τις 02 Ιουν 21 χρέη Υποδιευθυντή έχει αναλάβει ο Ταξχος Καλαματιανός Κων/νος.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288175

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: subdirector-nimts@army.gr