Γενικός Διευθυντής

Από τις 06 Απρ 20 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει ο Υπτγος (YI) Σέργιος Γκιζάρης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288173 & 210-7288174

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: generaldirector-nimts@army.gr