Γενικός Διευθυντής

Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ) διορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του.

Από τις 06 Απρ 20 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει ο Υπτγος (YI) Σέργιος Γκιζάρης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288173 & 210-7288174

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: generaldirector-nimts@army.gr