ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές για συσκευές ενδοφλέβιας έγυσης με ρυθμιστή ακριβείας τύπου DIAL-A-FLO και περιφερειακούς καθετήρες με πτερύγια και θύρα εγύσεων 20G και 22G.