ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 10/2018 για την Αποκατάσταση περιμετρικού φωτισμού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ με προμήθεια και τοποθέτηση ιστών, φωτιστικών και λοιπών υλικών