ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 9/2018 για την Συντήρηση – Επισκευή ψυκτικών – κλιματιστικών εγκαταστάσεων Ν.Ι.Μ.Τ.Σ