Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ 1η ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΗ ΜΕΘ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΓΣΜΟΣ Νο16-2018 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΜΤΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ. Δ 1η ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο11-2018 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ)

Σελίδες