Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διευκρινήσεις Δκξης 03/2018 «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Συντήρηση – Επισκευή Ανελκυστήρων του ΝΙΜΤΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Δγσμός για την Συντήρηση Ανελκυστήρων στο ΝΙΜΤΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δκξη 02/2018 «Υπηρεσίες Αποκομιδής-Μεταφοράς-Διάθεσης
Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων για Απολύμανση ή Αποτέφρωση»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δκξη 01/2018 Υπηρεσίες Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π Παροχή Υπηρεσιών Λογισμικού Μισθοδοσίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π Φίλτρα Αιμοκάθαρσης Α1, Β1 & Β2

Σελίδες