Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ. 4 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ. ΔΙΑΚ. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΑΡ/ΓΗΣ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ -99m

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παροχή Διευκρινήσεων Δκξης 27/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σ. Δ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σελίδες