Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Νο1-2019 1η ΦΑΣΗ- ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

2Η Δ.Δ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2018 - ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 01/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ 2η ΦΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ 2η ΦΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΧΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ 1η ΦΑΣΗ Τ.Π ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Σελίδες