Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο11-2018 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΚΞΗ Νο14-2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Νο16-2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Γ-COUNTER

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Νο15-2018 - ΣΥΝΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Νο14-2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ INFINITY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Νο13-2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤ. ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σελίδες