Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Τ. Π. Συντήρηση Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ. Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές GDPR

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ. Δ. No9-2019 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1η ΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1η ΦΑΣΗ Δ. Δ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡ/ΦΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.07/2019 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1η ΦΑΣΗ Δ. Δ. Τ/ΚΩΝ ΠΡ/ΦΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.06/2019 ΠΡΟΜ. ΑΝ/ΜΩΝ ΥΛ. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚ/ΞΗ Νο 05/2019 ΣΥΝ/ΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ...

Σελίδες