Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΚΞΗ 07/2020 ΔΓΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1η ΔΗΜ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 01/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ 06/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΘΥΡΑ ΕΓΧΥΣΕΩΝ 16G, 20G KAI 22G

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΓΣΜΟΣ 05/20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διευκρινήσεις Συνοπτικού Δγσμού 04/2020

Σελίδες