Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚ/ΞΗ Νο 05/2019 ΣΥΝ/ΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚ/ΞΗ Νο 04/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ANOIKTOΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟΣ ΔΚΞΗ Νο2/19 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ 03 1η ΦΑΣΗ ΓΙΑ Τ.Π ΓΙΑ ΣΕΤ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

Σελίδες