Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΜΤΣ

Προκήρυξη 3 θέσεων Επιμελητών ... ΕΣΥ ...Γαστρεντερολογίας, Αναισθησιολογίας και Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν.24/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΓΣΜΟΥ ... ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν.23/2018...ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ...ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ν.20/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ν.19/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 19/2018 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓ/ΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σελίδες