Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1η ΦΑΣΗ Δ. Δ. Τ/ΚΩΝ ΠΡ/ΦΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.06/2019 ΠΡΟΜ. ΑΝ/ΜΩΝ ΥΛ. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚ/ΞΗ Νο 05/2019 ΣΥΝ/ΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚ/ΞΗ Νο 04/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ANOIKTOΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟΣ ΔΚΞΗ Νο2/19 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

Σελίδες