Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ Νο11-2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1η Δ.Δ Νο7-2020 Τ. Π. ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ. Π. 1η ΦΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 2-20 2η ΦΑΣΗ Τ.Π ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΚΞΗ Νο9-2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ -99m

Σελίδες