Διαγωνισμοί

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Τ.Π. ΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΒΟΥΛ. ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 13/2019 (1Η ΦΑΣΗ)- ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ Σ. Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ GDPR

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π Συσκευών Μεγαλοστάγονων Ενδοφλέβιας Χορήγης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΚΞΗ 11-2019 ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ Νο14/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ

Σελίδες