Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Νο13-2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤ. ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ. Νο9-2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Ν11-2018 1η φάση ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Ν12-2018 1η φάση ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο13-18 ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΙΜΤΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο12-18 (ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2017-18)

Σελίδες