Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δκξη 01/2018 Υπηρεσίες Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π Παροχή Υπηρεσιών Λογισμικού Μισθοδοσίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π Φίλτρα Αιμοκάθαρσης Α1, Β1 & Β2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής-Μεταφοράς-Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΝΙΜΤΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Γευμάτων Πλυντών - Σιδερωτών

Σελίδες