Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 5/2018...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη Νο 04/2018 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Για Την Κάλυψη Βάρδιας Ηλεκτρολόγου Του ΝΙΜΤΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές Για Πλήρες Αναισθησιολογικό Συγκρότημα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διευκρινήσεις Δκξης 03/2018 «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Συντήρηση – Επισκευή Ανελκυστήρων του ΝΙΜΤΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Δγσμός για την Συντήρηση Ανελκυστήρων στο ΝΙΜΤΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δκξη 02/2018 «Υπηρεσίες Αποκομιδής-Μεταφοράς-Διάθεσης
Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων για Απολύμανση ή Αποτέφρωση»

Σελίδες