Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΚΞΗ 11-2019 ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ Νο14/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ Νο 15/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ-ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ Νο8-2019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Γ' ΚΑΜΕΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 07/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ Νο 6/19 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σελίδες