Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ. Δ 1η ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο11-2018 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΚΞΗ Νο14-2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Νο16-2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Γ-COUNTER

Σελίδες