Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ν.20/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ν.19/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 19/2018 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓ/ΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ 18/2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ 1η ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΗ ΜΕΘ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΓΣΜΟΣ Νο16-2018 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΜΤΣ

Σελίδες