Διαγωνισμοί

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ 16/2019 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ 12/2019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜ., ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ INFINITY, ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ LUNAR DPX-ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Γ’ COUNTER

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΓΜΟΣ ΔΚΞΗ 13/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΑΝΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Τ. Π. ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 06/2019 - ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ

Σελίδες