Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παροχή Διευκρινήσεων Δκξης 27/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σ. Δ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ 26/2019
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛ. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποσφράγιση Συνοπτικού Διαγωνισμού

Σελίδες