Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ Σ. Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ GDPR

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π Συσκευών Μεγαλοστάγονων Ενδοφλέβιας Χορήγης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΚΞΗ 11-2019 ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ Νο14/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ Νο 15/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ-ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Σελίδες