Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΙΜΤΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΝΙΜΤΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΙΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ RT-PCR ΓΙΑ SARS-COV ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 03/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΡΜΟΔ. ΒΙΟΧ.ΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 22/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 21/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Σελίδες