Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 22/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 21/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΗΖ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΙΜΤΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1η ΦΑΣΗ - 02/2021 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜ. ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 17/2021 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 1000ML

Σελίδες