Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 07/22

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 06/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 06/2022 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ 450 KW

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 05/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 05/2022 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ. ΣΥΝΤ.-ΑΠΟΚ. ΠΥΡΟΣΒ. ΜΕΣΩΝ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 03/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακ. Νο 03/2022 ανοικτού,δημόσιου, ηλεκτρ. διαγ. για .προμ. ιατρ. ρουχ. (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 146303)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 02/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακ. Νο 02/2022 ανοικτού,δημόσιου, ηλεκτρ. διαγ. για προμ. μασκών υψηλής αναπν. προστ.(ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 146278)

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 01/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακ. Νο 01/2022 ανοικτού, δημόσ., ηλεκτρ. διαγων. για προμ. γάντια μή αποστειρωμένα (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 146272)

Σελίδες