Νέα - Δραστηριότητες

Ορκωμοσία Ιατρικού Προσωπικού

Νέα Αναισθησιολόγος Κλάδου ΕΣΥ στο ΝΙΜΤΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τα υποκαταστήματα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά λόγω διενέργειας απογραφής Γ΄ τετραμήνου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΝΙΜΤΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1.5
ΚΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.5 ΚΙΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΜΤΣ

Σελίδες