75 χρόνια Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση και τη λειτουργία του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου δημιούργησε ένα βίντεο με σκοπό να προβάλει τη λειτουργία και το έργο του Ιδρύματος.