Κάτοψη

ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

 

Εικόνα: