Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

(Νέα Πτέρυγα, 6ος Όροφος)

 

Δύναμη Κλινικής: 10 Κλίνες

 

Σύνολο Αιμοκαθαρόμενων Ασθενών: 17 Ασθενείς

 

Εφαρμοζόμενες Μέθοδοι Αιμοκάθαρσης:

Κλασσική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά .

HDF (Αιμοδιαδιήθηση).

HDF- on line.

Συνεχείς μέθοδοι αιμοκάθαρσης.