Ουρολογική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(Παλαιά Πτέρυγα, 1ος Όροφος)

Δύναμη Κλινικής: Κλίνες

 

Στην Ουρολογική κλινική νοσηλεύονται ασθενείς με προβλήματα υγείας που εντάσσονται στα πλαίσια της ειδικότητας και χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης, θεραπευτικής ή/και χειρουργικής αντιμετώπισης. Λειτουργεί επίσης τμήμα βιοψιών προστάτη διορθικά κατευθυνόμενων, ενώ λειτουργεί και ανδρολογικό ιατρείο, στο οποίο τα ραντεβού κλείνονται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ενδοκλινική εκπαίδευση: - Βιβλιογραφική ενημέρωση - Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων - Διαφοροδιάγνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ασθενών

Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.

Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Ουρολογίας.