Νεφρολογική

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(Νέα Πτέρυγα, 6ος όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 20 ΚλίνεςΑποτελείται από:

Μονάδα Αιμοκάθαρσης

(κλασική, αιμοκάθαρση on-line hemo (dia)-filtration, CRRT)Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

(αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση)Τμήμα Κλινικής Νεφρολογίας

- Εμπειρία στη Διενέργεια Διαδερμικής Βιοψίας νεφρού με υπερηχογράφημα σε real time

- Χρόνια Νεφρική Νόσος (αναιμία, οστική νόσος)

- Συστηματικά Νοσήματα –Σπειραματονεφρίτιδες

- Αρτηριακή Υπέρταση

- Σακχαρώδης Διαβήτης και Διαβητική Νεφροπάθεια

- Γηριατρικοί Ασθενείς

- Σπάνια Νοσήματα (Οζώδης Σκλήρυνση, ν. Fabry, κ.α)

- Μεταβολικά Νοσήματα

- Προμεταμοσχευτικός Έλεγχος

- Συνεργασία με ακτινολογικό (διαγνωστικό και επεμβατικό ) και αγγειοχειρουργικό τμήμα για προετοιμασία ασθενών για ένταξη σε θεραπεία υποκατάστασης

- Consultation σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου για διαχείριση περιστατικών με οξεία νεφρική βλάβη, ηλεκτρολυτικές διαταραχές


Εξωτερικό Ιατρείο:

Λειτουργεί κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή.


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Μαθήματα ειδικευομένων στη Νεφρολογία κάθε Δευτέρα 12:30 μμ


  • Ενδοκλινική εκπαίδευση:
    - Βιβλιογραφική ενημέρωση
    - Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων
    - Διαφοροδιάγνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ασθενών
  • Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.
  • Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Ερευνητική δραστηριότητα:
Συμμετοχή σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες.


Χορήγηση Ειδικότητας:
Πλήρης ειδικότητα Νεφρολογίας.