Πνευμονολογική

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(Νέα Πτέρυγα, 3ος όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 33 Κλίνες


Εργαστήρια Κλινικής:


  • Λειτουργικών δοκιμασιών πνεύμονος και «πρόκλησης» .
  • Διακοπής καπνίσματος.
  • Μελέτης ύπνου.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:


  • Εβδομαδιαίο Ενδοκλινικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών.
  • Εβδομαδιαία παρουσίαση περιστατικών σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
  • Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.
  • Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
  • Μηνιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βρογχολογικής Εταιρείας στο «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και στο «ΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ»

Χορήγηση Ειδικότητας:
Πλήρης ειδικότητα Πνευμονολογίας, 3μηνη εκπαίδευση στη Βρογχοσκόπηση και στην αξιολόγηση λειτουργικού ελέγχου αναπνοής σε Αναισθησιολόγους και άλλης ειδικότητας ιατρούς.