Γ' Παθολογική

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(Νέα Πτέρυγα, 5ος όροφος)

 

Δύναμη Κλινικής: 35 Κλίνες

 

Παθολογικοί ασθενείς, καθ’ υπεροχή ογκολογικοί και αιματολογικοί.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

 

 

  • Ενδοκλινική εκπαίδευση: - Βιβλιογραφική ενημέρωση - Επείγουσα θεραπευτική - Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων - Διαφοροδιάγνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ασθενών
  • Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.
  • Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
  •  

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Παθολογίας.

 

 

Κλινική άσκηση: Κάθε χρόνο η κλινική εκπαιδεύει φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια της κλινικής τους άσκησης.