Γ' Παθολογική

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(Νέα Πτέρυγα, 5ος όροφος)

 

Δύναμη Κλινικής: 35 Κλίνες

Παθολογικοί ασθενείς, καθ’ υπεροχή ογκολογικοί και αιματολογικοί.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ενδοκλινική εκπαίδευση: - Βιβλιογραφική ενημέρωση - Επείγουσα θεραπευτική - Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων - Διαφοροδιάγνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ασθενών

Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.

Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Παθολογίας.

 

Κλινική άσκηση: Κάθε χρόνο η κλινική εκπαιδεύει φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια της κλινικής τους άσκησης.